verabschieden

 
Słownik niemiecko-polski PWN
verabschieden* Wymowa (Diener) zwalniać
sich von j-m verabschieden po/żegnać się z kimś
den Direktor verabschieden udzielić dymisji dyrektorowi;
praw ein Gesetz verabschieden uchwalić ustawę
etw mit einfacher 〈zwei drittel〉 Mehrkeit verabschieden uchwalić coś zwykłą większością 〈większością dwóch trzecich〉 głosów
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich