unterrichten

 
Słownik niemiecko-polski PWN
unterrichten Wymowa
uczyć, udzielać lekcji; wykładać
er unterrichtet gut on dobrze uczy
ich unterrichte sie in Deutsch uczę ją 〈udzielam jej lekcji〉 niemieckiego
im Deutschen 〈Englischen〉 unterrichten wykładać 〈uczyć〉 w języku niemieckim 〈angielskim〉
(benachrichtigen) po/informować
j-n von 〈über〉 etw unterrichten powiadomić 〈poinformować〉 kogoś o czymś
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich