ungültig

 
Słownik niemiecko-polski PWN
ungültig Wymowa nieważny
etw (für) ungültig erklären unieważnić coś, uznać coś za nieważne 〈nieobowiązujące〉
etw ungültig machen unieważnić coś
der Pass 〈die Fahrkarte〉 ist ungültig paszport 〈bilet〉 jest nieważny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich