umsehen

 
Słownik niemiecko-polski PWN
umsehen, sich Wymowa rozglądać się (nach etw za czymś)
sich nach Arbeit umsehen rozejrzeć się za pracą
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich