umorientieren

 
Słownik niemiecko-polski PWN
umorientieren, sich Wymowapolit przeorientować się, zmienić (swą) orientację
sie umorientierten sich schnell szybko zmienili (swą) orientację (polityczne poglądy)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich