überraschen

 
Słownik niemiecko-polski PWN
überraschen Wymowa zaskakiwać (kogoś), sprawić niepodziankę (j-n komuś)
es überrascht, dass er... zaskakuje 〈dziwi〉 to, że on...
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich