jenseits

 
Słownik niemiecko-polski PWN
jenseits Wymowa po drugiej 〈tamtej〉 stronie
jenseits der Grenze 〈der Weichsel〉 po tamtej stronie granicy 〈Wisły〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich