falsch

 
Słownik niemiecko-polski PWN
falsch Wymowa
fałszywy
błędny
falsche Meinung fałszywe mniemanie
falsche Adresse błędny adres
falsche Zähne sztuczne zęby
falsch singen fałszować
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich