Ware

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Ware Wymowa f towar m
einheimische 〈importierte〉 Ware towar krajowy 〈importowany〉
die 〈seine〉 Ware auslegen rozkładać się z towarem
Waren austauschen wymieniać towary
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich