Vereinigung

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Vereinigung Wymowa f
związek m, zjednoczenie n
stowarzyszenie n
Vereinigung der beiden deutschen Staaten zjednoczenie 〈połączenie〉 obydwu państw niemieckich
Vereinigung Deutschlands 〈Europas〉 zjednoczenie Niemiec 〈Europy〉
Vereinigung des europäischen Kontinents jednoczenie (krajów) kontynentu europejskiego
praw kriminelle 〈verbrecherische〉 Vereinigung związek przestępczy
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich