Unruhe

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Unruhe Wymowa f niepokój m
Unruhen pl rozruchy, zamieszki pl
politische 〈religiöse〉 Unruhen zamieszki o charakterze politycznym 〈religijnym〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich