Umorientierung

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Umorientierung Wymowa f reorientacja f, zmiana (kierunku) orientacji 〈oceny sytuacji〉
Umorientierung in der Sicherheitspolitik reorientacja w polityce 〈polityki〉 bezpieczeństwa publicznego
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich