Sanktionen

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Sanktionen Wymowa pl (Zwangsmaßnahmen) sankcje, środki odwetowe
Sanktionen gegen j-n beschließen 〈anwenden〉 uchwalić 〈zastosować〉 sankcje przeciw komuś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich