Parkstrafe

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Parkstrafe Wymowa f kara za niewłaściwe parkowanie
Parkstrafe erheben pobierać karę za niewłaściwe parkowanie 〈w niedozwolonym miejscu〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich