Managerkrankheit

 
Managerkrankheit Wymowa [mænidʒər...] f choroba dyrektorów
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich