Landeswährung

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Landeswährung Wymowa f waluta krajowa
in Landeswährung zahlen płacić 〈wypłacać〉 w walucie krajowej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich