Lager

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Lager Wymowa n
obóz m
ein Lager für Flüchtlinge 〈Ausgewiesene〉 obóz dla uchodźców 〈osób wydalonych, wypędzonych (ze swego kraju)〉
(Warenlager) skład m
die Ware ist noch 〈ist nicht mehr〉 am Lager towar jest jeszcze 〈towaru nie ma już〉 na składzie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich