Lager

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Lager Wymowa n
obóz m
ein Lager für Flüchtlinge 〈Ausgewiesene〉 obóz dla uchodźców 〈osób wydalonych, wypędzonych (ze swego kraju)〉
(Warenlager) skład m
die Ware ist noch 〈ist nicht mehr〉 am Lager towar jest jeszcze 〈towaru nie ma już〉 na składzie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich