Lage

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Lage Wymowa f położenie n, sytuacja f
die aktuelle politische 〈wirtschaft- liche〉 Lage obecna sytuacja polityczna 〈gospodarcza〉
die Lage bessert 〈wandelt, verschlechtert〉 sich sytuacja się polepsza 〈zmienia, pogarsza〉
die politische Lage entspannt sich następuje odprężenie sytuacji politycznej;
przen in der Lage sein, etw zu tun 〈j-m zu helfen〉 być w stanie zrobić coś 〈pomóc komuś〉
pot eine Lage Bier 〈Schnaps〉 ausgeben 〈spendieren〉 postawić 〈zafundować〉 kolejkę piwa 〈wódki〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich