Lage

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Lage Wymowa f położenie n, sytuacja f
die aktuelle politische 〈wirtschaft- liche〉 Lage obecna sytuacja polityczna 〈gospodarcza〉
die Lage bessert 〈wandelt, verschlechtert〉 sich sytuacja się polepsza 〈zmienia, pogarsza〉
die politische Lage entspannt sich następuje odprężenie sytuacji politycznej;
przen in der Lage sein, etw zu tun 〈j-m zu helfen〉 być w stanie zrobić coś 〈pomóc komuś〉
pot eine Lage Bier 〈Schnaps〉 ausgeben 〈spendieren〉 postawić 〈zafundować〉 kolejkę piwa 〈wódki〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich