Information

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Information Wymowa f
informacja, wiadomość f (über j-n, etw o kimś, czymś)
falsche 〈verlässliche〉 Informationen fałszywe 〈wiarygodne〉 informacje
eine Information geben 〈erhalten, weitergeben〉 dać 〈otrzymać, przekazać〉 informację
(Auskunftsstelle) informacja f, biuro informacji
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich