Information

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Information Wymowa f
informacja, wiadomość f (über j-n, etw o kimś, czymś)
falsche 〈verlässliche〉 Informationen fałszywe 〈wiarygodne〉 informacje
eine Information geben 〈erhalten, weitergeben〉 dać 〈otrzymać, przekazać〉 informację
(Auskunftsstelle) informacja f, biuro informacji
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich