Frist

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Frist Wymowa f termin m
eine Frist bestimmen 〈festsetzen〉 ustalić termin
die allerletzte Frist setzen wyznaczyć ostateczny termin
die Frist ist am... abgelaufen termin upłynął z dniem...
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich