Arbeit

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Arbeit Wymowa f praca f
körperliche 〈geistige〉 Arbeit praca fizyczna 〈umysłowa〉
Arbeit finden znaleźć pracę
an die Arbeit gehen pójść 〈udać się〉 do pracy
sich an die Arbeit machen zabrać się do pracy 〈roboty〉
ohne Arbeit sein być bez pracy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich