Βffentlichkeit

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Βffentlichkeit Wymowa f
publiczność f
jawność f
eine Bibliothek 〈die Güter〉 der Βffentlichkeit übergeben przekazać bibliotekę 〈dobra〉 do użytku publicznego 〈społeczeństwu〉
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich