English

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
English
rzeczownik
angielski 
potoczne, nieoficjalne, Językoznawstwo
angielszczyzna 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich