British

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
British
rzeczownik
angielski 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich