angielski

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
angielski
przymiotnik
Englisch- 
Geografia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich