angielski

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
angielski
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Englischunterricht 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich