wykonawstwo

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wykonawstwo
rzeczownik, rodzaj nijaki
performance 
książkowe, oficjalne
execution 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich