właściwości eksploatacyjne

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
właściwości eksploatacyjne
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich