przedstawienie

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przedstawienie
rzeczownik, rodzaj nijaki
performance 
przenośne
presentation 
książkowe, oficjalne
show
spectacle 
przenośne, pejoratywne
presentment 
książkowe, oficjalne
play
perception 
Psychologia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich