interpretacja

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
interpretacja
rzeczownik, rodzaj żeński
interpretation 
ang. brytyjska, Matematyka, Literatura, Medycyna
rendering 
Muzyka, Literatura
rendition 
Muzyka, Literatura
reading 
ang. brytyjska
playing 
Teatr, Sport, Muzyka
representation 
Teatr
presentation 
Teatr
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich