angielski

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
angielski
przymiotnik
English 
Językoznawstwo
British 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich