Reifen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Reifen
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
guma 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich