Reifen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Reifen
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich