Englischunterricht

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Englischunterricht
rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza
angielski 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich