zaliczka

Słownik polsko-angielski PWN

zaliczka ż. advance payment

Słownik polsko-niemiecki PWN

zaliczka f
Vorschuss m
czy mogę otrzymać zaliczkę? kann ich Vorschuss haben?
(zadatek) Anzahlung f
wpłata f Einzahlung f
dowód wpłaty Einzahlungsbelag m
(zaliczka) wpłata zaliczkowa 〈zaliczka〉 Anzahlung, Akontozahlung f
wpłata na konto Einzahlung auf ein Konto
dokonać wpłaty einzahlen
wpłaty należy dokonywać przez bank Zahlungen erfolgen durch die Bank
wypłacać auszahlen
fin wypłacać dywidendy Dividenden ausschütten
wypłacić zaliczkę einen Vorschuss geben 〈zahlen〉
wypłacać komuś zarobek j-n entlohnen, j-n bezahlen
woj wypłacać żołnierzom żołd Soldaten besolden
wypłata f Auszahlung, Zahlung f
wypłata zaliczki Vorschusszahlung f
wypłata zarobków Lohnauszahlung f
dzień wypłaty Zahltag m
dokonywać bieżących wypłat fällige Zahlungen leisten
ekon wstrzymanie 〈zawieszenie〉 wypłat z powodu nadmiernego zadłużenia 〈ogłoszenia upadłości〉 Zahlungseinstellung wegen Überschuldung 〈Konkurseröffnung〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „zaliczka” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich