urge

Słownik angielsko-polski PWN

urge [ɜːdʒ Wymowa]
1 cz. pch. książk. zalecać
2 rz. pragnienie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich