update
Translator
Przetłumacz „update” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich