uncharted
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
uncharted
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
uncharted waters
Translator
Przetłumacz „uncharted” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich