supply

Słownik angielsko-polski PWN

supply [səˈplaɪ Wymowa]
1 cz. pch. dostarczać; zaopatrywać
2 rz. zapas; dostawa; EKON podaż

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

D & S (demand and supply) – popyt i podaż
S:
a) (share) – akcja, udział, świadectwo udziałowe, część przypadająca z podziału
b) (society) – stowarzyszenie, towarzystwo, społeczeństwo, społeczność, spółka handlowa
c) (South) – południe
d) (stock) – akcja, kapitał, obligacja, zapas, materiał, surowiec
e) (supply) – dostawa, zaopatrzenie
f) (surplus) – nadwyżka
Su. P. (supply point) – punkt zaopatrzenia
Sup. (supply) – zaopatrzenie (od dostawców)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich