stay on
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
stay on
czasownik
Podobne hasła w języku angielskim:
stay
stay
Translator
Przetłumacz „stay on” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich