standing ovation
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
standing ovation
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
ovation
stand
Translator
Przetłumacz „standing ovation” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich