squally
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
squally
przymiotnik
Translator
Przetłumacz „squally” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich