squally
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
squally
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich