squally
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
squally
przymiotnik
Translator
Przetłumacz „squally” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich