shoe brush
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
shoe brush
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
shoe
shoe
Translator
Przetłumacz „shoe brush” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich