ready

Słownik angielsko-polski PWN

ready [ˈredɪ Wymowa] przym. gotowy
to get ready przygotować się

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

R.M.D. (ready money down) – płatne gotówką przy zakupie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich