ready

Słownik angielsko-polski PWN

ready [ˈredɪ Wymowa] przym. gotowy
to get ready przygotować się

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

R.M.D. (ready money down) – płatne gotówką przy zakupie
Translator
Przetłumacz „ready” w translatorze.

Podobne wyszukiwania

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich