put down

Słownik angielsko-polski PWN

put [pʊt Wymowa] cz. pch. kłaść, stawiać
to put sth in practice wprowadzić coś w życie
put away cz. pch. odkładać na miejsce
put back cz. pch. odkładać, odstawiać; (wskazówki) cofać
put down cz. pch. (adres) zapisywać; (zaliczkę) wpłacać
put forward cz. pch. (propozycję) przedstawiać; (wskazówki) przesuwać do przodu
put in cz. pch. instalować; (uwagę) wtrącać
put off cz. pch. (zebranie) przekładać, odkładać; (radio) wyłączać
to put sb off sth zniechęcić kogoś do czegoś
put on cz. pch. (spodnie) wkładać; (radio) włączać, nastawiać
to put on weight tyć
put out cz. pch. (papierosa) gasić
put through cz. pch. (telefonicznie) łączyć
to put sb through college wykształcić kogoś
put up cz. pch. (mur) stawiać; (czynsz) podnosić
to put sb up przenocować kogoś
to put up with sb/sth znosić kogoś/coś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich