patient rights
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
patient rights
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
patient
patient
Translator
Przetłumacz „patient rights” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich