over budget
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
over budget
przysłówek
Podobne hasła w języku angielskim:
budget
budget
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich