ordinary

Słownik angielsko-polski PWN

ordinary [ˈɔːdənrɪ Wymowa] przym. zwykły

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

g.o.b. (good ordinary brand) – dobrej, zwykłej (średniej) jakości (np. towary, produkty gotowe, usługi)
ordy (ordinary stock) – akcja zwykła
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich