obsessed

Słownik angielsko-polski PWN

obsess [əbˈses Wymowa] cz. pch.
to be obsessed with sb/sth mieć obsesję na punkcie kogoś/czegoś
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
obsessed
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
obsess
czasownik
obsess on
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich