obsessed

Słownik angielsko-polski PWN

obsess [əbˈses Wymowa] cz. pch.
to be obsessed with sb/sth mieć obsesję na punkcie kogoś/czegoś
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
obsessed
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
obsess
czasownik
obsess on
Translator
Przetłumacz „obsessed” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich