nudge
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
nudge
czasownik
Podobne hasła w języku angielskim:
nudge
rzeczownik
Translator
Przetłumacz „nudge” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich